Jak umístit rodinný dům na pozemek

Minimální odstupy stavby od hranice pozemku. Máme například úzký pozemek (12m). Jaká je nejmenší vzdálenost stavby od hranice pozemku? Postavíme dům široký 8m? Odstupy staveb upravuje vyhláška. Pokud rodinné domy vytvářejí mezi sebou volný prostor a jsou na protilehlých stěnách domů umístěny okna z obytných místností musí být mezi nimi minimální vzdálenost 7 m.
 


 
Vzdálenost rodinných domů od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2m. „Dům s šířkou 8m na Vašem pozemku můžete postavit, za předpokladu že na sousedních parcelách nejsou rodinné domy postavené na hranici.“

V případě stísněných podmínek můžete vzdálenost mezi rodinnými domy snížena na 4m za podmínky, že ani v jedné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností. „Pokud je na sousedním pozemku postavený rodinný dům na hranici, musíte dodržet odstup stavby min. 4m, a od druhého souseda 2m. Pak rodinný dům může mít šířku pouze 6m“. Stavbu můžete umístit na hranici pozemku, jen pokud jejím umístěním nebude trvale omezeně užívání sousedního pozemku na určený účel.
 

  • V případě novostaveb stavební úřad nepovolí stavbu na hranici pozemku.
  • Na hranici pozemku je dovoleno stavět, pokud se jedná o rekonstrukci stavby, která je již postavena na hranici.

 

Jak se měří vzájemné odstupy?

Vzájemné odstupy staveb se měří na nejkratších spojnicích mezi vnějšími povrchy obvodových stěn, dále od hranice pozemků a od okrajem pozemní komunikace. Vystupující části stavby se zohledňují pokud přesahují více než 1,5 m. Jednotlivé odstupy staveb si ověříte na příslušném stavebním úřadě. Kde Vám přesně řeknou jaké odstupy je třeba dodržet od hranice Vašeho pozemku.

 
Přečtěte si více
 

Rubrika : Dům Magazín bydlení

Poslat tuto nemovitost příteli!

Kontaktovat prodejce